01/06/2016 - Административен съд – Разград няма планирани, открити или приключени процедури за възлагане на обществени поръчки.